Home

De energievoorziening van kritische installaties moet zorgen dat het falen van de netvoeding niet leidt tot verstoring van het primaire proces. Ik begeleid de cyclus van de energievoorziening van verkennende studies tot het ontwerp, realisatie, onderhoud en beproevingen. Ik heb integrale kennis van de hele energievoorziening van hoogspanning tot de voeding in het apparaat.

Aan het einde van de bouw kan ik ondersteuning en coördinatie leveren bij het ontwerp en het in bedrijf stellen van de energievoorziening installaties. Hierin heb ik ruime ervaring bij zowel nieuwbouw als wijzigingswerken.

Ik richt me verder specifiek op het logistieke proces en de organisatie eromheen. Deze aspecten zijn cruciaal voor een succesvolle uitvoering van projecten. Daarnaast wil ik graag met de opdrachtgever desgewenst nagaan hoe we duurzaamheid meer aandacht kunnen geven in het project.